หรียญพระปางลีลา หลังพระนางพญา วัดนางพญา พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2514