พระกริ่ง "ไจยเบงชร" (ปฐมชินบัญชรล้านนา) วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) จ. เชียงใหม่